we danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen

Eind van een tijdperk!

Stichting Miroya is definitief beeindigd.

In oktober 2017 zal de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvinden.Voor mensen die ons noodnummer hebben blijven we op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

 

Voor langdurig verslaafde mensen die opiaten gebruiken hadden we twee trajecten. Een MOBAT* of in uitzonderlijke situaties en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts/psychiater een detoxificatie onder narcose. Wij zijn nog steeds actief bezig met het zoeken van een partner die de methode wil overnemen!!

* Maximale Ondersteuning Bij Afkicken Thuis

 

 

Tweets Miroya